De 12 stappen tot herstel (SLAA) – Stap 12 Samen op weg naar boven

Hoewel het programma van de twaalf stappen niet overal een goede naam heeft, ben ik erg blij dat ik ermee in aanraking ben gekomen. Het heeft me veel meer inzicht in mezelf gegeven en me een uitweg uit schadelijke patronen laten zien, waarbij ik mijn energie nu kan aanwenden voor de waardevolle zaken van het leven in plaats van deze te verkwanselen aan het najagen van illusies. Illusies die me beter zouden moeten laten voelen, maar precies het tegenovergestelde teweegbrachten. Het programma loopt inmiddels als een rode draad door mijn leven, ook al ga ik niet naar de SLAA bijeenkomsten (omdat ik deze als te geprotocolliseerd – en daardoor als onverbonden – ervoer).

Dat het een waardevol programma is staat voor mij als een paal boven water. Daarom heb ik in mijn blog een poging gedaan er wat over te delen, om zo anderen te inspireren er ook mee aan de slag te gaan. Ook dit is een onderdeel van het programma. De twaalf stappen worden namelijk afgesloten met:

12. Tot spiritueel ontwaken gekomen als resultaat van deze stappen, probeerden wij deze boodschap aan seks-en liefdeverslaafden te brengen en deze beginselen toe te passen op alle gebieden van ons leven.

Hoe klein of groot je deze ‘boodschap’ brengt mag je trouwens helemaal zelf beslissen (.. het is überhaupt je eigen keuze of je dit wil doen). De boodschap hoeft ook niet per se specifiek over het twaalf-stappenprogramma te gaan, maar kan ook gewoon het proces van jouw persoonlijk dieptepunt naar herstel beschrijven. Sommigen schrijven een boek of delen hun verhaal in de media, anderen delen het alleen met enkele vertrouwde personen of op plekken waar ze voelen dat hun verhaal op een veilige manier verteld kan worden.

Elke keer dat je je verhaal met anderen deelt, sterkt dat je in je voornemens, heb ik gemerkt. En elke keer dat iemand zijn of haar verhaal met jou deelt, gebeurt dit ook.

In mijn dagelijks leven kom ik regelmatig mensen tegen waarbij ik het vermoeden heb dat er een seks-, relatie- of liefdeverslaving speelt. Niet eens per se omdat dit zo gillend vaak voorkomt, maar omdat ik me vaak bevind in het wereldje van de persoonlijke ontwikkeling en dan specifiek op relatiegebied, waar relatief veel mensen samenscholen waar ‘iets mee is’ op dat vlak. Deze mensen zijn zich hier (ten dele) bewust van geworden en zijn bereid er iets aan te doen. Het is mijn favoriete soort mensen. In deelcirkels of tijdens 1-op-1 oefeningen, waarin je aangemoedigd wordt om te delen wat er in je omgaat, heb ik mijn verhaal gedeeld en hoorde ik vergelijkbare verhalen van anderen. Het voelde zo mooi en belangrijk om elkaar deze inkijkjes in onze ziel te gunnen. Absurd dat dit in het dagelijks leven eigenlijk nauwelijks gebeurt! Dit besef bracht me op het idee om mijn blog te beginnen.

In mijn praktijk kom ik natuurlijk ook veelvuldig mensen tegen die worstelen met intieme relaties. Bij mensen met terugkerende relatieproblemen ben ik dan ook extra alert op tekenen van verslaving en vraag ik altijd naar de band en vroege interactie met beide ouders, om zo iets over hun hechtingsstijl te weten te komen. De problematische patronen van nu zijn vrijwel altijd terug te voeren naar patronen die zijn opgedaan in de jeugd, ook als deze als fijn en probleemloos ervaren is. Het is razend interessant om die patronen samen uit te pluizen en te experimenteren met manieren om heling te vinden.

De stappen in therapie zijn eigenlijk allemaal terug te vinden in de stappen van het twaalf stappen programma:

  • bewustwording van het feit dat jíj een probleem hebt en dat dit te maken heeft met joúw programmering
  • vertrouwen krijgen dat daar een oplossing voor bestaat en de motivatie om ermee aan de slag te gaan
  • vaardigheden leren om beter met triggerende situaties om te gaan
  • inzicht krijgen in en verwerken van wat er mis is gegaan in de vormende jaren van jouw programmering
  • je gedrag laten leiden door die normen en waarden waar jij in gelooft, uitstijgend boven eigenbelang, en daarbij zo snel mogelijk je fouten herstellen als je toch weer in je oude automatische piloot schiet
  • openhartig over je proces delen om zo waarachtige verbindingen te creëren en anderen te inspireren om ook met zichzelf aan de slag te gaan

Deze stappen pas ik ook op mezelf toe, zo nu en dan met behulp van een (leer)therapeut en/of supervisor. Nog steeds heb ik mijn blinde vlekken en schiet ik nog regelmatig in oud gedrag, maar de wil om voor feedback open te staan en aan mezelf te blijven werken is er. En dat is waar het me om gaat: mijn leven lang blijven leren en mezelf blijven ontwikkelen. Wat mij betreft is dat wat het leven zo onwijs boeiend en de moeite waard maakt. Als ik dan ook nog anderen hier een stukje in mee kan nemen, dan is dat het allermooiste wat er is.

 

 

 


 

Lees ook in deze reeks:

De 12 stappen tot herstel (SLAA) – Stap 1 Erken je machteloosheid over seks- en liefdeverslaving

De 12 stappen tot herstel (SLAA) – Stap 2 en 3 Jouw ‘hogere macht’ vinden

De 12 stappen tot herstel (SLAA) – Stap 4-7 Krachtiger worden dan je seks- en liefdeverslaafde ikje

De 12 stappen tot herstel (SLAA) – Stap 8 en 9 “Het spijt me..”

De 12 stappen tot herstel (SLAA) – Stap 10 en 11 Een kwestie van bewust blijven